09/12/2017

Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài

Các bước để đăng ký tạm trú cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ cần thiết – Giấy chứng […]
22/09/2017

MANG BAO NHIÊU TIỀN KHI XUẤT NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM?

THÔNG TƯ 15/2011/TT-NHNN Mức ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt phải khai báo Hải quan cửu khẩu khi xuất, nhập cảnh: Nội dung […]
21/09/2017

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐĂNG KÍ GIẢM TRỪ GIA CẢNH LÀ BỐ, MẸ

Trường hợp áp dụng: Quy định tại điểm d3, đ, e điều 9 thông tư 111/2013/TT-BTC Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha […]
07/06/2017

Công văn 404/TCT-CS hướng dẫn cụ thể về chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ phần mềm

Khái niệm “dịch vụ phần mềm” Căn cứ vào khoản 10, Điều 3, Nghị định số 71/2007/NĐ-CP (ngày 03/05/2007) của Chính phủ hướng dẫn thực hiện […]