CÂU LẠC BỘ GIAO LƯU DOANH NHÂN DOANH NGHIỆP VIỆT-NHẬT

Địa chỉ: 205 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP . Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0901 861 814

Email: thuky203@gmail.com