Giáo Dục-教育

DANH SÁCH (Ấn vào để xem chi tiết)

  BSA-Business Soft-Skill Academy

Địa chỉ :7 Trần trung Hoà phường 7 quận 5(vietnam)

Số điện thoại : 079 990 502

Điểm mạnh :

Cung cấp các khoá học đào tạo các phương pháp tư duy mới theo phong cách Nhật bản nhằm nâng cao toàn diện khả năng tư duy cũng như các kỹ năng mềm trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống hàng ngày.