Gặp gỡ 8 doanh nghiệp tổ chức từ nhiều ngành khác nhau từ tỉnh Fukushima

Fukushima là tỉnh hứng chịu động đất sóng thần mấy năm trước, và đã phục hồi mạnh mẽ.
Lần này có 8 doanh nghiệp và tổ chức từ tỉnh này sang Việt Nam và muốn gặp gỡ các doanh nghiệp liên quan ở Việt Nam. Ai có nhu cầu thì đăng ký với chúng tôi nhé.
1. Tên doanh nghiệp VN + tên người sẽ đi.
2. Nhu cầu gặp doanh nghiệp / tổ chức nào.
3. Có cần chúng tôi bố trí thông dịch không (chi phí thông dịch là 1,500,000 VND).

Đây là danh sách 8 tổ chức, doanh nghiệp đó.
1. Trung tâm đào tạo nghề và phát triển công nghiệp, Nông lâm nghiệp và thủy sản (bao gồm cả thực phẩm)
2. Môi trường – Năng lượng, Lọc nước – Xử lý nước,
3. Sản xuất thiết bị điện tử, Sản xuất và thương mại, Khảo sát trắc địa,
4. Thẩm mỹ, Y tế chăm sóc sức khỏe, Điều dưỡng hộ lý.
5. Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA Đông bắc Nhật bản)
6. Cán bộ công chức thành phố Koriyama, Fukushima
7. Ngân hàng Toho, Ngân hàng 77
8. Phóng viên báo Fukushima

Thời gian: 10:00 – 12:00 thứ hai, 23/9/2019.
Địa điểm: VJCC-HCM 15 đường D5 Bình Thạnh.
Liên lạc: Triều – Tel: 0906 002 110