Danh sách thành viên – クラブのスタッフ一覧

Chủ nhiệm Câu lặc bộ
クラブの会長
Mr. Nguyễn Văn Bé
Phó chủ nhiệm thường trực
副会長
Mr. Lê Ngọc Lâm
Phó chủ nhiệm Điều hành
副会長
Ms. Lê Thị Hồng Loan
1 Ban Truyền Thông
通信部門
Trưởng Ban
部長
Mr. Hoàng Hải Triều
2 Ban kết nối doanh nhân – doanh nghiệp Việt – Nhật
企業マッチング部門
Trưởng Ban
部長
Mr. Lê Ngọc Lâm
DANH SÁCH NHÂN SỰ CHUYÊN TRÁCH THUỘC
BAN KẾT NỐI DOANH NHÂN DOANH NGHIỆP VIỆT – NHẬT
企業マッチング部門の各ドメイン
 1  Chuyên trách kỹ thuật tự động
自動化関係
 Ms. Lê Thị Hồng Loan
 2  Chuyên trách vận động xây dựng và quản lý quỹ của Câu lạc bộ.
経理関係
 Ms. Lê Thị Hồng Loan
 3  Chuyên trách vận động doanh nhân ưu tú Việt Nhật giảng dạy và chia sẻ kiến thức kinh doanh
教育、トレーニング関係
 Mr. HENRY Y. KOBAYASHI (Người Nhật)
 4  Chuyên trách tiếp nhận chuyển giao công nghệ Nhật Bản
日本技術移転関係
 Mr.  Phạm Duy Linh
 5  Chuyên trách tư vấn tín dụng, ngân hàng
信用金融、銀行関係
 Ms. Trần Thị Lệ
 6  Chuyên trách tư vấn bảo hiểm doanh nhân doanh nghiệp
保健(個人、企業)関係
 Mr. Vũ Phương Bình
 7  Chuyên trách vận động doanh nghiệp tham gia câu lạc bộ
クラブの会員加入のメンター
 Mr. Nguyễn Thái Chung
 8  Chuyên trách đào tạo nguồn nhân lực
人材教育関係
 Mr. Đoàn Hùng Nam
 9  Chuyên trách xuất khẩu lao động Nhật Bản
日本へ人材送り出し関係
 Mr. Phan Đình Quang
Mr. Nguyễn Hữu Thoại
 11  Chuyên trách du lịch Việt Nhật
観光、旅行関係
 Mr. Nguyễn Thanh Sơn
 12  Chuyên trách vận động đầu tư Nhật Việt
日本からの投資関係
 Mr. Nguyễn Tấn Nam
 13  Chuyên trách tư vấn đầu tư xây dựng Việt Nhật
建設投資関係
 Mr. Trần CMr. Đoàn
 14  Chuyên trách tư vấn đầu tư bất động sản
不動投資産関係
 Mr. Nguyễn Văn Hiệp
 15  Chuyên trách khoa học kỹ thuật nông nghiệp
農業技術関係
 Mr. Đào Văn Hiến
 16  Chuyên trách sáng chế kỹ thuật ứng dụng
応用技術関係
 Mr. Huỳnh Tấn Kiệt
 17  Chuyên trách nông sản tổng hợp
農産物関係
 Ms. Lê Thị Vân Anh
 18  Chuyên trách đặc sản dừa
ココナツ関係
 Ms. Nguyễn Thị Kim Thanh
 19  Chuyên trách đặc sản dưa lưới
メロン関係
 Ms. Bùi Thị Hồng Vân
 20  Chuyên trách đặc sản yến
燕関係
 Mr. Đoàn Văn Bình
 21  Chuyên trách đặc sản đông trùng hạ thảo và nấm linh chi
冬虫夏草&しめじ関係
 Mr. Nguyễn Văn Hiếu
 22  Chuyên trách thủy sản
水産物関係
 Ms. Dương Ngọc Kim
 23  Chuyên trách kỹ nghệ súc sản
家畜技術関係
 Mr. Trần Tuấn Nhân
 24  Chuyên trách dịch vụ vận chuyển hàng hóa tổng hợp
運送全般関係
 Ms. Lê Diễm Thúy
 25  Chuyên trách vận tải Container
コンテナー運送関係
 Ms. Trần Diệu Canh
 26 Chuyên trách Y tế và bảo vệ sức khỏe
健康管理の医療関係
Mr. Trịnh Xuân Trường
 27 Chuyên trách Y học cổ truyền
伝統医療関係
Mr. Nguyễn Văn Phúc
 28 Chuyên trách tư vấn thủ tục xuất nhập khẩu
輸出コンサルティング関係
Ms. Nguyễn Thị Thu Thảo
 29 Chuyên trách tư vấn pháp luật
法律コンサルティング関係
Mr. Trần Đức Dũng (Lawer)