MPA – tổ chức đào tạo và tư vấn chuyên nghiệp Nhật Bản

★ Thành lập: December 11th, 2017
★ Mục đích: Đóng góp vào sự phát triển văn hóa, xã hội, kinh tế,… thông qua các hoạtđộng nghiên cứu và thực hành vềKỹ thuật quản lý, quản trị.
Đặc biệt sẽ tập hợp các thành viên lão thành dày dạn kinh nghiệm cùng thực hiện.
★ Nội dung chính.
① Tư vấn về quản trị doanh nghiệp theo kinh nghiệm Nhật bản
② Phát triển nguồn nhân lực thông qua đào tạo (nhân lực đại trà và nhân lực cấp cao)
③ Chẩn đoán và tư vấn tại công ty, nhà xưởng (Kaizen, 5S)
④ Đồng hành với doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện Kaizen, 5S
⑤ Kết nối với các chuyên gia trong lĩnh vực khác như Năng lượng tái tạo, Logistic,..

Nhóm điều hành
Tổng thư ký: Tsuyoshi Neghishi
Thư ký: Hideo Sonoda, Tatsuhiko Seki, Yoshito Kobayashi
Tổng vụ:Yasumasa Takeda

Nhóm tư vấn
– Sẽ đề cử chuyên gia thích hợp cho từng yêu cầu cụ thể từ mỗi doanh nghiệp.

 Địa chỉ: Broadway 602, 5-52-15 Nakano, Nakano-ku, Tokyo 164-0001, Japan

Lĩnh vực hoạt động chính

【Sứ mệnh】

  • Đóng góp cho xã hội thông qua kinh nghiệm, kỹ năng, bí quyết của chuyên gia cho người ở Nhật và ở nước ngoài, đặc biệt đối với những người trẻ.
  • Ở nước ngoài, chúng tôi sẽ góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế, văn hoá và phúc lợi của người dân trên thế giới thông qua việc sử dụng sức mạnh mềm của Nhật Bản.

【Lĩnh vực chính】

  • Cung cấp bí quyết về cải tiến thực tiễn và cải tiến công nghệ quản lý và quản lý sản xuất và chất lượng trong ngành công nghiệp sản xuất và dịch vụ · “5S và KAIZEN” vv …
  • Cung cấp bí quyết thực tế để nhận biết và giải quyết các vấn đề quản lý của các yếu tố cốt lõi (tiếp thị sản phẩm / khách hàng, quản lý nhân sự …) hỗ trợ các hoạt động của công ty.

【Các dịch vụ】

  • Dịch vụ đào tạo / giáo dục
  • Dịch vụ tư vấn
  • Đào tạo nhân viên chuyên nghiệp và các hoạt động thiết thực thông qua việc thành lập một trung tâm kỹ thuật
  • Dịch vụ Web · xuất bản · dịch thuật .v.v.

Giới thiệu về tập thể giáo viên (1) Nhóm 1〕

【Phần 5S・KAIZEN】

Tên lịch, Kiến thức Ghi chú
Tsuyoshi

Negishi

· Design, development, production, assembly management, sales planning etc. experience in the manufacturing industry

· Many teaching experiences to lecturers and companies of 5S · Kaizen

– Instruction as a management consultant (Aluminum casting factory, Saitama prefecture enterprise etc.)

– Diagnosis and guidance to SMEs as instructors at Tokyo Chamber of Commerce

– AOTS (Association for Overseas Industry Human Resources Development)

– Productivity Headquarters ((993-95 years: Russia · Moscow: spinning factory etc.)

– International Cooperation Organization JICA (1996 -: Bulgaria Quality and Productivity Center / Small and Medium Enterprise Agency, Republic of Serbia and Montenegro, Russia)

・· Graduated from Waseda University, Faculty of Engineering Science and Engineering

· Japan Productivity Center Small Business Management Consultant Training Course End

Hideo Sonoda · Sharp Corporation: Product development (H / W) of electronic equipment, engineer of quality control, group leader

· Daikin Industries, Ltd.: Manager of Electronic Devices Division, Manager of Technology Division (Product Planning, Development, Manufacturing, Quality Assurance, Service) Division Manager

· JICA (15 years): Participating in various technical cooperation projects as long-term / short-term experts (Iran, Ethiopia, Armenia, Argentina, Bulgaria, Egypt, Kyrgyzstan, Kazakhstan)

· Graduated from Department of Electronic Engineering, Faculty of Engineering, Kyoto University

· Medical small business diagnostician

· Production · Quality control: TPM, TQM, JIT, IE, marketing, human resource development etc.

Seiichi Fujita · Professor at Waseda University (Graduate School of Commerce), Professor at Waseda University Business School, Professor at Industrial University, Professor at IE Department, Tennessee Institute of Technology, Tennessee State, USA Lecturer at Nagoya Institute of Technology

· [Research Area] Economic Analysis, Production Management, Improvement Management, Management Science, Management and Technology

· [Publishing: Mass production] カイゼン活動の海外展開 (Overseas development of KAIZEN activities, IE Review)、KAIZEN Management (In Eng)

· Keio University Master of Management Engineering, Department of Industrial Systems Engineering, State Georgia Tech University

· Deduction calculation, economic engineering, IE